Bánh Trung Thu Hương Phúc

Bánh trung thu là một sản phẩm truyền thống đặc biệt cho người Việt vào tháng 8 âm lịch. Sản phẩm của Huong Phuc Bakery luôn đáp ứng cho Người dùng ở Thành Phố Vinh và Tỉnh Nghệ An.
anh-SP-19anh-SP-19