Nhân Sự – Phòng Thiết Kế

Team Design là những người trẻ sáng tạo chịu trách nhiệm về việc thiết kế mẫu mã. Chúng tôi sẽ đáp ứng nhu cầu khách hàng mong muốn trong mẫu mã sản phẩm và sự cạnh tranh thị trường.

Các bài viết khác