Liên hệ

Công ty TNHH In & SX Bao bì Nghệ An

97 Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An

Email: info@nppc.vn
Liên hệ: (0238) 6668 688
website: www.nppc.vn